KVEENIT - Muotokuvia / Portretter / Portraits  2001-2007

All pictures ©  Sonja Siltala

#back

Sonja Siltala projektistaan:

”Kimmokkeen tähän kuvausprojektiin olen saanut uteliaisuudesta sukeltaa pintaa syvemmälle Finnmarkin kulttuuriin ja historiaan. Kun puhutaan Ruijan eli Finnmarkin ihmisistä, ovat kveenit rinnakkain jakamassa pohjoisen todellisuutta saamelaisten ja norjalaisten kanssa. Se näkyy sukunimissä; suomalaisuuden leima on postilaatikoissa ja osassa lääniä paikkojen nimet ovat kylteissä kolmella kielellä. Koska olen itsekin tämän päivän suomalaissiirtolainen Norjassa, on ollut luontevaa tutustua kveenien kautta pohjoiseen mielenlaatuun. Sama äidinkieli on ollut yhdistävä linkki. Olen kokenut olevani etuoikeutettu saadessani tavata ja kuvata näitä ihmisiä. Kuvani kveeneistä edustavat tavallansa luovaa etnografista dokumentarismia”.

Sonja Siltala from her project:

”The inspiration to this photographing project I have got from the curiosity to dive under the surface into Finnmark's culture and history. When talking about Ruija's, in other words Finnmark's people, are the Kvens abreast sharing the northern reality with Sami people and Norwegians. It can be see on the surnames; the stamp of the Finnish on the letter boxes and in the portion of the province the names of the places are in three languages. Because I am also myself today's Finnish immigrant in Norway, it has been natural to explore the northern mindset through the Kvens. The same first language has been the connecting link. I have experienced to be priviledged when I have been allowed to meet and photograph these people. My photographs from Kvens represent creative etnographic documentarism in their way.”  

 

© Sonja Siltala

Agnar og/ja Anna Johnsen, Børselv (Pyssyjoki) 2004

 

© Sonja Siltala

Ragnvald Benjaminsen, Lakselv (Lemmijoki) 2003

 

© Sonja Siltala

Abraham og/ja Agnes Randa, Pasvik (Paatsjoki) 2003

 

© Sonja Siltala

Magnus Reisænen, Vestre Jakobselv (Annijoki) 2003

 

© Sonja Siltala

Lea og/ja Kasper Hansen, Skallelv (Kallijoki) 2001

 

© Sonja Siltala

Rasmus Larsen, Golnes (Kulleselva) 2007

 

© Sonja Siltala

Idar, Andreas og/ja Einar Henninen, Maskjok (Maskijoki) 2003

 

© Sonja Siltala

Sonja og/ja Ragnar Jacobsen, Kvænangen (Kaavuono) 2005

 

© Sonja Siltala

Steinar Jomisko, Vadsø (Vesisaari) 2002

 

© Sonja Siltala

Christina Ongamo, Golnes (Kulleselva) 2005

 

PANORAAMOJA KVEENIKYLISTÄ / PANORAMABILDER FRA KVENBYGDER / PANORAMA PICTURES FROM KVENVILLAGES

 

Vestre Jakobselv (Annijoki) Copyright ©  Sonja Siltala 2005

Annijoen kalajälli / Fiskehjeller i Vestre Jakobselv, 2005 maaliskuu/mars (62X30 cm)

 

Skallelv (Kallijoki) ©  Sonja Siltala 2007

Kylänraittia Kallijoella / Bygdeveien i Skallelv, 2007 maaliskuu/mars (62X30 cm)

 

Golnes (Kulleselva) ©  Sonja Siltala 2007

Lammaskoirien koulutusta Kulleselvassa / Opplæring av fårehundene i Golnes, 2007 helmikuu/februar (62X30 cm)

 

Bugøynes (Pykeija) ©  Sonja Siltala 2003

Sunnuntaiajelulla Pykeijassa / På søndagstur i Bugøynes, 2003 helmikuu/februar (62X30 cm)

 

Pasvik (Paatsjoki) ©  Sonja Siltala 2007

Heinätalkoot Roskaniemessä / Slåttedugnad i Skrøytnes, 2007 heinäkuu/juli (62X30 cm)

 

Alta (Alattio) ©  Sonja Siltala 2007

Leijan lennättäjiä Alattion Joensuussa / Drageflying i Elvebakken, Alta, 2007 heinäkuu/juli (62X30 cm)

 

#home